Auditeerimiskohustus

Audiitortegevuse seadus muudatus kehtestab raamatupidamiskohustuslastele uued auditi ja ülevaatuse kohustuse piirmäärad. 2016. aastal jõustunud seadusemuudatusi kohaldatakse majandusaasta aruannetele, mille aruandeaasta algab 2016. aasta 1. jaanuaril või hiljem.

Audiitortegevuse seaduse kohaselt on raamatupidamise aastaaruande audit kohustuslik igale aktsiaseltsile, riigi raamatupidamiskohustuslasele, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik õiguslikule juriidilisele isikule, riigieelarvest eraldist saavale erakonnale ning Audiitortegevuse seadus § 91 lõikes 4 nimetatud sihtasutustele.

Auditeerimine on ettevõtte raamatupidamise aastaaruande kontrollimine ja sellele hinnangu andmine. Audiitori hinnangu eesmärk on tõsta teie ettevõtte finantsinformatsiooni usaldatavust nii investorite, osanike kui ka avalikkuse silmis.

2016. majandusaasta aruanne

Audit Ülevaatus Ülevaatus *
Vähemalt 2 näitajat ületavad Vähemalt 1 näitaja ületab Vähemalt 2 näitajat ületavad Vähemalt 1 näitaja ületab Vähemalt 1 näitaja ületab
Müügitulu või tulu 4,0 mln 12,0 mln 1,6 mln 4,8 mln 15 tuh
Varad bilansipäeva seisuga 2,0 mln 6,0 mln 0,8 mln 2,4 mln 15 tuh
Keskmine töötajate arv 60 180 24 72

* kohustuslik Audiitortegevuse seadus § 91 lõikes 4 nimetatud sihtasutustele

2015. majandusaasta aruanne

Audit Ülevaatus
Vähemalt 2 näitajat ületavad Vähemalt 1 näitaja ületab Vähemalt 2 näitajat ületavad Vähemalt 1 näitaja ületab
Müügitulu või tulu 2,0 mln 6,0 mln 1,0 mln 3,0 mln
Varad bilansipäeva seisuga 1,0 mln 3,0 mln 0,5 mln 1,5 mln
Keskmine töötajate arv 30 90 15 45